20200117- SOG 嵩 贊 祥 順 廠 尾 牙 晚 會


   [ 來 賓 蒞 臨 & 合 影 ]      [ 舞 台 表 演 實 況 回 顧 ]

全 廠 舉 杯 同 樂 ]    [ 特  別  伴  手  禮 ]    [ SOG 同仁表演欣賞 ]


董  監  事  介  紹  合  影

 


2020尾牙餐會流程:
17:30~20:30 入口處-祥順廠簡介播放
17:30~ 迎賓
18:00~ 董事長宣布尾牙餐會開始
18:00~18:30 第一段樂團演奏表演
18:30~18:50 董事長致詞
  介紹--來賓、董監事、世代交替
18:50~19:50 同仁分組表演同樂演出
  SOG 舉杯同樂
19:50~20:00 樂團演奏表演
20:00~ 餐會結束
20:00~ 特別伴手禮
20:05~

 

會中頒發108年度全勤獎共計116名

,佔63%之員工得全勤獎勵

 

來 賓 蒞 臨 & 合 影

詳 細 瀏 覽 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <SOG 董 事 長 致 詞 與 介 紹

詳 細 瀏 覽 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <舞 台 表 演 實 況 回 顧

詳 細 瀏 覽 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

SOG 欣賞同仁表演影片片段

[ A ]

[ B ]

[ C ]

[ D ]

        


SOG  全  廠  舉  杯  同  樂

詳 細 瀏 覽 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <


SOG 特 別 伴 手 禮

詳 細 瀏 覽 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <


SOG 全 勤 頒 獎

詳 細 瀏 覽 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

[ 回 公 司 首 頁 ]